Privacy vinden wij CommunityMatters erg belangrijk. De privacywet leven wij dan uiteraard ook na. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons. In deze privacyverklaring meer informatie over hoe wij omgaan met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, neem dan uiteraard contact met ons op.

Contactformulier en Nieuwsbrief en downloads
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, voor- en achternaam en de naam van de vereniging waar u voor werkt. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot u aangeeft dat wij deze informatie niet meer mogen bewaren. Zo kunnen we bij vervolgvragen uw gegevens makkelijker inzien.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uwe-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Op onze website bieden wij ook enkele downloads aan waarbij u ook kunt aangeven of onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Voor het downloaden vragen wij uw mail adres zodat wij u de download kunnen toesturen.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • per e-mail
  • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij werken samen met een beperkt aantal partners die toegang hebben tot (een beperkt gedeelte van uw) persoonsgegevens. Voor onze administratie werken wij samen met Exact en Brouwer &Van Doornik Administratie & Adviesbureau. Voor onze nieuwsbrieven gebruiken wij MailChimp.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoons gegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij eenvermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

GoogleAnalytics
Wij gebruiken Google Analytics en Search Console om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkers overeenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de Privacy Policy aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de AutoriteitPersoonsgegevens.

Contactgegevens

CommunityMatters

Slotermeerlaan 1 A310

1064 GX Amsterdam

www.communitymatters.nl

info@communitymatters.nl